Trong giai đoạn hội nhập kinh tế toàn cầu giờ, thương hiệu là tài sản vô hình thuộc quyền sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp, việc đăng ký bảo hộ độc quyền về sở hữu trí tuệ là một đề nghị rất cần thiết để bảo vệ tài sản của doanh nghiệp cũng như giá trị của thương hiệu. Để người nộp đơn nắm bắt được tổng thể các quy định liên tưởng đến thủ tục và các vấn đề hệ trọng đến thủ tục bảo hộ thương hiệu tại Việt Nam và cũng là ý thức chung của thủ tục bảo hộ thương hiệu của các nhà nước trên thế giới, Luật Hoàn Hảo xin giới thiệu tới bạn đọc tổng thể các nội dung hệ trọng đến thủ tục bảo hộ thương hiệu như sau:

XEM THÊM: hồ sơ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu

Trước khi nộp đơn đăng ký bảo hộ thương hiệu, người nộp đơn có thể tiến hành gieo rắc trên dữ liệu của Cục Sở hữu trí não và Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới để đánh giá khả năng cấp kè bảo hộ cho mác cần đăng ký. Sau khi tra đánh giá thương hiệu có khả năng cấp phẳng bảo hộ, người nộp đơn tiến hành các bước như sau:

Bước 1: Nộp đơn đăng ký bảo hộ thương hiệu tại Cục Sở hữu trí óc

Người nộp đơn có thể nộp tại Cục Sở hữu trí óc tại Hà Nội hoặc văn phòng đại diện của Cục tại Đà Nẵng và Hồ Chí Minh.

Sau khi nộp đơn đăng ký thương hiệu Cục sẽ cấp số nhận đơn và đồng thời ghi nhận ngày nộp đơn của thương hiệu, đây cơ sở pháp lý quan yếu nhất để xác định đơn hợp lệ và ngày ưu tiên của đơn đăng ký nhãn, chủ đơn sẽ theo dõi tiến trình đơn phê duyệt số đơn và ngày nộp đơn cho đến khi thương hiệu được cấp kì cọ bảo hộ.Bước 2: Cục Sở hữu trí não thẩm định đơn và ra thông báo kết quả xét nghiệm đơn hợp thức hình thức

Trong thời gian từ 01 đến 02 tháng Cục Sở hữu sẽ ra thông báo xé nghiệm hình thức của đơn. Xét nghiệm hình thức của đơn đảm bảo đơn đã được khai đúng, xác định đúng nhóm đăng ký bảo hộ, tư cách pháp lý của chủ đơn. Xét nghiệm hình thức chưa là cơ sở xác định thương hiệu được cấp tày bảo hộ.

Bước 3: Cục Sở hữu trí óc ban bố đơn đăng ký thương hiệu trên Công báo của Cục Sở hữu trí tuệ

Trong vòng 02 tháng kể từ ngày có thông tin kết quả xét nghiệm đơn hợp lệ hình thức Cục Sở hữu trí tuệ phải thực hành thủ tục ban bố đơn đăng ký thương hiệu trên Công báo của Cục Sở hữu trí óc

Bước 4: Cục Sở hữu trí tuệ thẩm định nội dung đơn

Mục đích của việc giám định nội dung đơn là đánh giá khả năng được bảo hộ của đối tượng nêu trong đơn theo các điều kiện bảo hộ, xác định khuôn khổ (khối lượng) bảo hộ ứng. thời gian giám định nội dung của thương hiệu: 09-12 tháng.

Nếu trong quá trình giám định nội dung đơn, người nộp đơn chủ động hoặc theo yêu cầu của Cục Sở hữu trí tuệ tiến hành việc tu chỉnh đơn, bổ sung tài liệu hoặc giải trình thì vận hạn giám định nội dung được kéo dài thêm tương ứng với hạn dành cho người nộp đơn thực hành các công việc đó.

Bước 5: thông báo kết quả xét nghiệm nội dung cấp hoặc không cấp tuần tra bảo hộ

Trường hợp phẳng phiu bảo hộ được cấp, chủ đơn thực hành đóng phí cấp kè trong vận hạn khaonrg 2 tháng sẽ được nhận văn bằng bảo hộ.

Trường hợp đơn bị chối từ cấp bằng, chủ đơn xem xét nếu chưa thấy thỏa đáng làm thủ tục phúc âm với Cục Sở hữu trí óc để bàn luận khả năng cấp bằng của mình.

Về phạm vi bảo hộ thương hiệu:
Mỗi đơn đăng ký bảo hộ thương hiệu có thể đăng ký được nhiều nhóm sản phẩm, dịch vụ theo bảng phân loại quốc tế về đăng ký nhãn hiệu (Bảng phân loại Ni-xơ). Tuy nhiên, cách tính phí khi đăng ký bảo hộ thương hiệu được tính theo nhóm đăng ký do đó Quý khách hàng càng đăng ký nhiều nhóm, hoặc một nhóm hàng hóa với nhiều sản phẩm, dịch vụ sẽ bị tính phí càng cao. nên, khi đăng ký bảo hộ thương hiệu Quý khách hàng cần xác định rõ khuôn khổ thương hiệu đó dùng cho sản phẩm dịch vụ gì của mình trong ngày mai để hạn chế nhất hoài nảy.

Mặt khác, nếu sau này thương hiệu đã được đăng ký hoặc được cấp phẳng bảo hộ nếu Quý khách hàng có nảy sử dụng thương hiệu này cho các sản phẩm, dịch vụ mới thì lúc đó lại phải đăng ký bởi đơn đăng ký mới mà chẳng thể kê khai thêm vào đơn, tày bảo hộ đã nộp và đã được cấp.