http://phutungmaynenkhi.mov.mn/

Công ty TNHH Thiết Bị Công Nghiệp TRường Minh
Xin trân trọng gửi tới Quý Công ty, Quý Khách hàng lời chào trân trọng và lời mời hợp tác!
Các sản phẩm của Công ty chúng tôi đã có mặt tại thị trường Việt Nam trong nhiều năm qua gồm:


Lọc chính hãng máy nén khí Atlas copco :

GA 30 from 2002 :Separator 162205160 ,Air filter 1613872000 ,Oil filter 1613610500

GA 30 PLUS from API 507439 :Separator 1622314000 ,Air filter 1613740800 ,Oil filter 1622314280

GA 30 VSD :Separator 2901056600 ,Air filter 1613740800 ,Oil filter 1613610500

GA 300 :Separator 1202834300 ,Air filter 1619284700 ,Oil filter 1613610500

GA 307 :Separator 1613243300 ,Air filter 1030107000 ,Oil filter 1613610500

GA 308 :Separator 1613243300 ,Air filter 1030107000 ,Oil filter 1613610500

GA 310 :Separator 1613243300 ,Air filter 1030107000 ,Oil filter 1613610500

GA 315 :Separator 1614704800 ,Air filter 1030097900 ,Oil filter 1614727300

GA 315 from 2000 :Separator 1614952100 ,Air filter 1621054700 ,Oil filter 1614727300

GA 345 :Separator 1202834300 ,Air filter 1619284700 ,Oil filter 1613610500

GA 355 :Separator 1202834300 ,Air filter 1619284700 ,Oil filter 1613610500

GA 37 :Separator 1202641400 ,Air filter 1619299700 ,Oil filter 1613610500

GA 37 from 1994 :Separator 1613688000 ,Air filter 1613740700 ,Oil filter 1613610500

GA 37 from 1998 series No. AII 360 000 :Separator 1613839700 ,Air filter 1613740800 ,Oil filter 1613610500

GA 37 PLUS from API 507438 :Separator 1622314000 ,Air filter 1613740800 ,Oil filter 1622314280

Công ty TNHH Thiết bị Công Nghiệp Trường Minh
Đc: 130, đường D2, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp HCM
Hp:0907892495
Email : quanglinhsales@gmail.com