ban bố lưu hành mỹ phẩm sản xuất trong nước là hoạt động cấp thiết đối với các sản phẩm trước khi được đưa vào lưu thông trên thị trường Việt Nam. Việc công bố lưu hành mỹ phẩm sinh sản trong nước được thực hiện tại Sở Y tế nơi đặt nhà máy sinh sản mỹ phẩm.

XEM THÊM: Công bố mỹ phẩm hồ Chí Minh

Theo quy định của luật pháp hiện hành, mỹ phẩm là một chất hay chế phẩm sử dụng để tiếp xúc với những bộ phận bên ngoài có thể con người với mục đích chính là làm sạch, làm thơm, thay đổi diện mạo, hình thức, điều chỉnh mùi thân thể hoặc giữ thân trong điều kiện tốt. Những sản phẩm trên có ảnh hưởng nhất quyết đến sự an toàn của người tiêu dùng. Khi sản phẩm mỹ phẩm được lưu hành trên thị trường phải bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dùng. do vậy, các tổ chức, cá nhân chủ nghĩa khi đưa sản phẩm mỹ phẩm ra thị trường thì phải khai báo với cơ quan có thẩm quyền. Do đó, thực hiện thủ tục ban bố lưu hành sản phẩm mỹ phẩm là buộc.Hồ sơ ban bố lưu hành mỹ phẩm bao gồm:

01 bản sao giấy chứng thực đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư và kèm theo đĩa mềm các dữ liệu ban bố;
Bản công bố lưu hành mỹ phẩm: Mỗi sản phẩm nộp 03 bản công bố;
Bản chính hoặc bản sao có chứng nhận hợp thức giấy ủy quyền của nhà sản xuất hoặc chủ sở hữu sản phẩm ủy quyền cho tổ chức, cá nhân chủ nghĩa chịu bổn phận đưa sản phẩm ra thị trường được phân phối sản phẩm mỹ phẩm tại Việt nam.
Bản tiêu chuẩn chất lượng của mỹ phẩm và phương pháp thử
Phiếu kiểm nghiệm
Dữ liệu kỹ thuật hoặc dữ liệu lâm sàng để chứng minh công dụng đặc biệt của sản phẩm nếu có;
Tài liệu nghiên cứu độ ổn định, nếu có;
Cam kết của nhà sinh sản hoặc chủ sở hữu sản phẩm về việc công thức sản phẩm không có chất cấm và tuân theo giới hạn về hàm lượng của những chất bị hạn chế và sinh sản đúng công thức đã công bố.
Luật Hoàn Hảo sẽ hỗ trợ khách hàng phê chuẩn các dịch vụ sau:

tham vấn các bước đăng ký lưu hành và ban bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm
Soạn thảo hồ sơ đăng ký lưu hành và ban bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm mỹ phẩm
Nộp hồ sơ tại cơ quan quốc gia có thẩm quyền
Kiến nghị khi có từ khước cấp từ cơ quan quốc gia có thẩm quyền
Cung cấp thông báo cho khách hàng về vấn đề đăng ký lưu hành và ban bố sản phẩm mỹ phẩm
Sau khi hoàn thành các thủ tục, tổ chức đăng ký lưu hành sẽ được cấp số Phiếu hấp thu ban bố sản phẩm. Số phiếu thu nhận công bố sản phẩm mỹ phẩm có hiệu lực trong kì hạn 05 năm kể từ ngày được cấp. Số tiếp nhận phiếu công bố mỹ phẩm có giá trị chứng thực sản phẩm đó đã được tổ chức, cá nhân chịu bổn phận đưa sản phẩm ra thị trường khai báo với cơ quan quốc gia có thẩm quyền về việc mỹ phẩm sẽ được lưu thông trên thị trường mà không có giá trị chứng thực sản phẩm đó bảo đảm tính an toàn, hiệu quả, đáp ứng bít tất các yêu cầu của hiệp nghị mỹ phẩm ASEAN và các phụ lục kèm theo.

Hồ sơ ban bố lưu hành sản phẩm mỹ phẩm được nộp tại Sở Y tế nơi đặt nhà máy sinh sản mỹ phẩm.

Như vậy, việc ban bố lưu hành sản phẩm mỹ phẩm tại Việt Nam không phải đơn giản, đặc biệt là quá trình soạn hồ sơ ban bố. thành ra, khi có những thắc mắc liên hệ đến việc soạn hồ sơ cũng như thủ tục công bố lưu hành mỹ phẩm, xin vui lòng liên tưởng với Luật Hoàn Hảo.