Đăng bộ nhà đất là một trong những giấy tờ pháp lý tương đối quan trọng trong việc hợp thức hoá mảnh đất ấy hay căn nhà đã được quy định bởi pháp luật. Trước tiên, ta nên hiểu đăng bộ là gì. Đăng bộ còn được dịch nghĩa là đăng bạ hay đăng ký.

Điều này có nghĩa khi thực hiện các thủ tục đăng bộ nhà đất là bạn đang thực hành việc đăng ký đất đai, nhà cửa và các tài sản khác gắn liền với đất. Sau khi đăng bộ thì những thay đổi trên mảnh đất hay nhà ở của bạn sẽ được Nhà nước bảo vệ và đảm bảo được quyền lợi cũng như công nhận. Nếu như bạn không thực hiện các thủ tục đăng bộ nhà đất thì kèm theo đó là bạn sẽ không thể được hưởng các quyền lợi đó. Song song đó Nhà nước cũng sẽ không bảo vệ quyền và ích lợi của bạn.

Lúc nào nên thực hiện thủ tục đăng bộ nhà đất

Theo những quy định hiện hành và nhằm đảm bảo cho quyền lợi cũng như nghĩa vụ của các bên mua bán và chuyển nhượng thì bạn cần thực hiện thủ tục đăng bộ nhà đất hay còn gọi đăng ký đất đai nếu như rơi vào các trường hợp sau:


#1 Trường hợp 1: có bất kỳ biến đổi nào về quyền lợi nhà đất

Trong trường hợp này, bạn cần thực hiện thủ tục đăng bộ nhà đất nếu có sự mua bán, chuyển nhượng hay cho tặng hoặc chia tài sản,.. Và mọi hình thức sang tên chủ sở hữu cũ sang chủ tài sản mới.

#2 Trường hợp 2: Cập nhật lại thông tin và quyền sở hữu nhà đất

Khi có bất kỳ sự thay đổi hay cần cập nhật lại giá nhà, diện tích, kết cấu, số hiệu, mục đích sử dụng đất, thời gian sử dụng đất,..thì bạn nên thực hiện thủ tục đăng bộ nhà đất.

#3 Trường hợp 3: Nếu như cần phải đăng bộ lại

Đây là trường hợp bạn cần thay đổi nội dung, thông báo về nhà đất và những tài sản khác gắn liền với đất thì bạn sẽ phải thực hiện thủ tục đăng bộ. Hay bạn cần xây thêm bất kỳ gì trên đấy, chuyển đổi mục đích sử dụng đất thì bạn cũng nên đăng bộ lại.

Nếu còn vấn đề khác liên quan đến đăng bộ nhà đất thì bạn nên liên lạc với công ty nhà lộc phát để được tư vấn và hỗ trợ.