Để thực hiện thủ tục chuyển nhượng trọng điểm ngoại ngữ không khó nếu Quý khách hàng đã có sự nghiên cứu kỹ lưỡng các quy định pháp luật. Trước khi có ý định mua phần vốn góp, cổ phần, bạn cần coi xét mình có thuộc trường hợp không được nhận chuyển nhượng theo Điều 18 Luật doanh nghiệp 2014 hay không?

XEM THÊM: sang nhượng trung tâm ngoại ngữ tại bình dương

Điều 18. Quyền thành lập, góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp và quản lý doanh nghiệp

1. Tổ chức, cá nhân có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.2. Tổ chức, cá nhân chủ nghĩa sau đây không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam:

a) Cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang quần chúng. # dùng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh dinh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;

b) Cán bộ, công chức, nhân viên theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, nhân viên;

c) Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội quần chúng; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của quốc gia tại doanh nghiệp;

d) Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp quốc gia, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của quốc gia tại doanh nghiệp khác;

đ) Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự; tổ chức không có nhân cách pháp nhân;

e) Người đang bị truy cứu bổn phận hình sự, chấp hành hình phạt tù, quyết định xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt, cơ sở giáo dục nép hoặc đang bị cấm hành nghề kinh doanh, đảm đang chức phận hoặc làm công việc cố định, liên tưởng đến kinh doanh theo quyết định của Tòa án; các trường hợp khác theo quy định của luật pháp về vỡ nợ, phòng, chống tham nhũng.

Trường hợp Cơ quan đăng ký kinh dinh có đề nghị, người đăng ký thành lập doanh nghiệp phải nộp Phiếu lý lịch tư pháp cho Cơ quan đăng ký kinh dinh.

3. Tổ chức, cá nhân chủ nghĩa có quyền góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp vào công ty cổ phần, công ty nghĩa vụ hữu hạn, công ty hợp danh theo quy định của Luật này, trừ trường hợp sau đây:

a) Cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân dùng tài sản quốc gia góp vốn vào doanh nghiệp để thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;

b) Các đối tượng không được góp vốn vào doanh nghiệp theo quy định của luật pháp về cán bộ, công chức.

Nếu nhân thân không rơi vào các trường hợp trên, bạn có thể tiến hành quá trình thực hành chuyển nhượng trung tâm ngoại ngữ:

Chuẩn bị thẩm định trung tâm ngoại ngữ và xác định giá trị giao dịch
Đàm phán, ký kết hợp đồng mua bán doanh nghiệp
Hoàn tất thủ tục thông tin sự đổi thay chủ sở hữu tại cơ quan đăng ký kinh dinh sau khi Hoàn tất việc chuyển nhượng.
Thị trường chuyển nhượng công ty nói chung và trọng tâm ngoại ngữ nói riêng đang rất sôi động. Để doanh nghiệp gặp nhiều tiện lợi và tránh mất thời gian trong quá trình chuyển nhượng, doanh nghiệp cần tiếp cận sớm các quy định liên can đến chuyển nhượng trọng tâm ngoại ngữ để có thể tránh các sai sót không đang có trong quá trình thực hiện.

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Vạn Luật.

Đừng ngại ngần liên tưởng với chúng tôi để được tư vấn miễn phí cho từng trường hợp cụ thể.