Thành lập, cho phép thành lập trọng điểm Ngoại ngữ, Tin học.

1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân chủ nghĩa có nhu cầu thành lập trọng điểm Ngoại ngữ, Tin học nộp hồ sơ tại trọng tâm hành chính công tỉnh Hà Tĩnh (số 2A, đường Nguyễn Chí Thanh, tỉnh thành Hà Tĩnh).

XEM THÊM: quyết định thành lập trung tâm ngoại ngữCán bộ chuyên môn thẩm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ: Cán bộ chuyên môn chỉ dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Làm thủ tục tiếp thụ hồ sơ, hẹn trả kết quả cho tổ chức, hoặc cá nhân.

- Bước 2: Cán bộ chuyên môn thu nạp hồ sơ có nghĩa vụ chuyển hồ sơ về Sở Giáo dục và Đào tạo để giải quyết theo quy định.

- Bước 3: Đến hẹn, trọng tâm hành chính công tỉnh trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức hoặc cá nhân chủ nghĩa.

2. Cách thức thực hiện:

- Nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính đến Trung tâm hành chính công tỉnh.

- Thời gian tiếp thụ hồ sơ: Giờ hành chính ắt các ngày làm việc trong tuần.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Tờ trình yêu cầu thành lập trọng tâm Ngoại ngữ, Tin học;

- Đề án thành lập Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học, bao gồm:

+ Tên Trung tâm, loại hình trọng tâm, địa điểm đặt Trung tâm, sự cấp thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập trọng điểm;

+ đích, chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm;

+ Chương trình giảng dạy, quy mô đào tạo;

+ Cơ sở vật chất của trọng tâm;

+ Cơ cấu tổ chức của trọng tâm; giám đốc, các phó giám đốc (nếu có), các tổ (hoặc phòng chuyên môn);

+ Sơ yếu lý lịch của người dự định làm giám đốc trọng tâm;

- Dự thảo nội quy tổ chức hoạt động của trọng tâm.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

4. hạn vận giải quyết: hạn 15 ngày làm việc.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân chủ nghĩa.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo.

7. Kết quả thực hành thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

8. Lệ phí: Không.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- trọng điểm Ngoại ngữ, Tin học hình thành phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế, từng lớp và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê chuẩn.

- Đề án thành lập trọng tâm xác định rõ: đích, nhiệm vụ, chương trình và nội dung đào tạo, bồi dưỡng; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự định, tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; chiến lược xây dựng và phát triển Trung tâm.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Giáo dục số 38/2005/QH11 ngày 14/06/2005;

- Luật số 44/2009/QH12 của Quốc hội về sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục 2005;

- Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ Quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục;

- Thông tư số 03/2011/TT-BGDĐT ngày 28/01/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của trọng tâm ngoại ngữ, tin học;

- Quyết định số 5756/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc khuôn khổ chức năng quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Công văn số 949/UBND-VX ngày 14/3/2016 của UBND tỉnh về việc ủy quyền cho Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành quyết định thành lập trọng điểm Ngoại ngữ, Tin học trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.