1. Giấy chứng thực cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm là gì?
Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm là một loại giấy phép do cơ quan chức năng có thẩm quyền của quốc gia cấp cho các Công ty có kinh doanh dịch vụ nhà hàng ăn uống.

XEM THÊM: xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm cho quán cà phê

2. Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhân cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm
Cơ quan quốc gia có thẩm quyền cấp Giấy chứng thực cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm cho Công ty kinh doanh dịch vụ nhà hàng ăn uống là Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương. cho nên, nếu bạn muốn xin giấy phép an toàn vệ sinh thực phẩm cho nhà hàng, có thể xin tại đây.

3. vì sao Công ty kinh doanh dịch vụ nhà hàng cần xin Giấy chứng thực cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm?
Theo quy định tại điều 24 Nghị định 178/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm:

Xử phạt đối với hành vi sinh sản, kinh dinh, bảo quản thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống vi phạm quy định về giấy chứng thực cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc khuôn khổ quản lý của cấp tỉnh trở lên theo một trong các mức sau đây:


5. Quy trình thực hành công việc xin giấy phép an toàn vệ sinh thực phẩm cho nhà hàng
a. Đặt lịch học và tổ chức học lớp tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm cho người quản lý/chủ cơ sở và các viên chức kinh dinh;

b. Tổ chức khám sức khỏe cho người quản lý/chủ cơ sở và các viên chức kinh dinh;

c. Hoàn thiện hồ sơ xin cấp Giấy chứng thực đủ điều kiện an toàn thực phẩm

d. Nộp hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm

+ Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ, cơ quan hấp thụ hồ sơ phải thẩm xét tính hợp lệ của hồ sơ và thông báo bằng văn bản cho cơ sở nếu hồ sơ không hợp lệ;

+ Nếu quá 60 ngày kể từ ngày nhận được thông báo hồ sơ không hợp lệ nếu cơ sở không có phản hồi hay bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo đề nghị thì cơ quan kết nạp sẽ huỷ hồ sơ.

e.giám định cơ sở xin giấy phép an toàn vệ sinh thực phẩm cho nhà hàng:

Đối với hồ sơ hợp lệ, trong thời kì 10 ngày làm việc Cục sẽ có Quyết định thành lập đoàn thẩm định và tổ chức thẩm định tại thực địa.

Đối với cơ sở chưa đủ điều kiện, đoàn thẩm định sẽ phụ thuộc vào tình hình thực tại của cơ sở để lập biên bản hiệp.

Đối với cơ sở đủ điều kiện sẽ được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

f. Cấp Giấy chứng nhận:

+ Trường hợp cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định, cơ quan hấp thụ hồ sơ cấp Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm. Đối với cơ sở sản xuất, kinh dinh thực phẩm theo mùa vụ phải ghi rõ thời gian hoạt động trong Giấy chứng thực;

+ Trường hợp cơ sở chưa đủ điều kiện an toàn thực phẩm và phải chờ hoàn thiện phải ghi rõ nội dung và thời gian hoàn thiện nhưng không quá 60 ngày. Đoàn thẩm định tổ chức giám định lại khi cơ sở có văn bản công nhận đã hoàn thiện đầy đủ các yêu cầu về điều kiện an toàn thực phẩm của đoàn thẩm định lần trước;

+ Trường hợp cơ sở không đạt yêu cầu về điều kiện an toàn thực phẩm, cơ quan kết nạp hồ sơ thông tin bằng văn bản cho cơ quan quản lý địa phương để giám sát và đề nghị cơ sở không được hoạt động cho đến khi được cấp Giấy chứng nhận. Cơ sở phải nộp lại hồ sơ để được xem xét cấp Giấy chứng nhận theo quy định.

Giấy phép An toàn vệ sinh thực phẩm cho nhà hàng