Thuế môn bài được thu hàng năm. Mức thu phân theo bậc, dựa vào số vốn đăng ký hoặc doanh thu. Năm 2019, mức đóng lệ phí môn bài là bao nhiêu? Dưới đây là bài viết với đầy đủ thông báo về mức đóng lệ phí môn bài năm 2019.

XEM THÊM: thuế môn bài hạch toán
Mức đóng lệ phí môn bài của doanh nghiệp
Theo khoản 1 Điều 4 Nghị định 139/2016/NĐ-CP (được chỉ dẫn tại Thông tư 302/2016/TT-BTC), tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ phải nộp tiền lệ phí môn bài với mức tiền như sau:

Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh dinh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác


- Mức thu lệ phí môn bài đối với tổ chức cứ vào vốn điều lệ ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc ghi trong giấy chứng thực đăng ký doanh nghiệp hoặc ghi trong điều lệ cộng tác xã.

Trường hợp không có vốn điều lệ thì cứ vào vốn đầu tư ghi trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản quyết định chủ trương đầu tư.

- Tổ chức có đổi thay vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư thì căn cứ để xác định mức thu lệ phí môn bài là vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư của năm trước liền kề năm tính lệ phí môn bài.
Mức đóng lệ phí môn bài năm 2019 (Ảnh minh họa)

Mức đóng lệ phí môn bài của cá nhân chủ nghĩa, hộ gia đình
Cũng theo khoản 2 Điều 4 Nghị định này, cá nhân, hộ gia đình hoạt động sinh sản, kinh dinh hàng hóa, dịch vụ phải nộp lệ phí môn bài với mức tiền như sau:

- Doanh thu để làm cứ xác định mức thu lệ phí môn bài đối với cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình là tổng doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân chủ nghĩa.

- cá nhân, nhóm cá nhân chủ nghĩa, hộ gia đình có thay đổi doanh thu thì căn cứ để xác định mức thu lệ phí môn bài là doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân của năm trước liền kề năm tính lệ phí môn bài.

- cá nhân chủ nghĩa, nhóm cá nhân chủ nghĩa, hộ gia đình mới ra kinh doanh trong năm thì mức doanh thu làm cơ sở xác định mức thu lệ phí môn bài là doanh thu của năm tính thuế.

Lưu ý:

- Tổ chức, cá nhân chủ nghĩa, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh hoặc mới thành lập, được cấp đăng ký thuế và mã số thuế, mã số doanh nghiệp trong thời kì 6 tháng đầu năm thì nộp mức lệ phí môn bài cả năm;

- Nếu thành lập, được cấp đăng ký thuế và mã số thuế, mã số doanh nghiệp trong thời kì 6 tháng cuối năm thì nộp 50% mức lệ phí môn bài cả năm.

- Tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân chủ nghĩa, hộ gia đình sinh sản, kinh dinh nhưng không kê khai lệ phí môn bài thì phải nộp mức lệ phí môn bài cả năm.

- Tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình đang sinh sản, kinh dinh và có thông báo gửi cơ quan thuế về việc tạm ngừng kinh dinh cả năm dương lịch thì không phải nộp lệ phí môn bài của năm tạm ngừng kinh doanh. Khi tạm ngừng kinh dinh không trọn năm dương lịch thì vẫn phải nộp mức lệ phí môn bài cả năm.