Ngày 30/8/2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 3920/BGDĐT-GDTX hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 - 2020 đối với giáo dục liền.

XEM THÊM: Điều kiện mở cơ sở trung tâm ngoại ngữ

Không mở chi nhánh trọng điểm ngoại ngữ tin học
Để chấn chỉnh hoạt động của các trung tâm ngoại ngữ, tin học trong màng lưới các cơ sở giáo dục thẳng thớm hiện giờ, theo nội dung Công văn này, sẽ không tổ chức các cơ sở trực thuộc trọng điểm dưới dạng chi nhánh, phân hiệu.b. Đề án tổ chức và hoạt động:

- Mục đích và phương hướng hoạt động:

+ Kế hoạch chương trình giảng dạy (SGK, tài liệu, phân phối chương trình giảng dạy từng môn cụ thể – ghi rõ vận dụng chương trình nào?) - Quy mô đào tạo - Cơ sở vật chất (phòng học, phòng chức năng, sân bãi); phương tiện, đồ dùng giảng dạy và quy mô phát triển.

+ Tổ chức nhân sự :Giám đốc (tóm tắt lý lịch, quá trình công tác).Danh sách trích ngang thầy, kế toán, thủ quỹ (mẫu) Đối tượng và kế hoạch tuyển sinh.

+ Tài chính: Mức thu học phí (số tiền/khóa/tháng/môn/học sinh – cụ thể từng đối tượng, cấp độ nếu mức học phí khác nhau). Chi: lương ba (60%), nhân viên, cơ sở vật chất quảng cáo, văn phòng phẩm, 1% quỹ điều tiết, thuế và các khoản chi khác (tính tỷ lệ %). Bản chiết tính học phí tính theo tỷ lệ % của 1 lớp/1 tháng (mẫu)+ Kiến nghị và cam kết

c. Hồ sơ của Giám đốc:

Lý lịch có xác nhận của Ủy ban dân chúng phường, xã hoặc của cơ quan chủ quản.

Bản sao cọ chuyên môn, kì quản lý có thị thực.

Bản sao hộ khẩu thường trú tại Thành phố Hà Nội hoặc đăng ký lưu trú dài hạn có thị thực đối với người nước ngoài.

d. Hồ sơ về cơ sở vật chất:

Nếu mặt bằng của tổ chức hoặc cá nhân người đứng tên mở trung tâm thì photo văn bản quyền dùng nhà, đất hoặc xác nhận của cơ quan chủ quản.

Nếu mặt bằng thuê mướn của dài phải do Hiệu trưởng, chủ toạ Công đoàn trường ký hợp đồng và có ý kiến của Phòng Giáo dục Đào tạo (đối với trường măng non, tiểu học, trung học cơ sở), của Sở Giáo dục và Đào tạo (đối với trường Trung học phổ thông, trường trực thuộc Sở và các đơn vị khác ngoài ngành).

Nếu mặt bằng thuê mướn, giao kèo của cơ quan, công ty … phải do Thủ trưởng đơn vị trực tiếp quản lý ký hợp đồng.

Đồng thời, xử lý những sai phạm trong việc tổ chức hoạt động, kết liên đào tạo, thẩm tra cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.

Công khai danh sách các trọng điểm được phép hoạt động hoặc bị xử lý vi phạm trên trang thông tin của Sở Giáo dục và Đào tạo; cập nhật các trung tâm mới và xóa tên trọng điểm đã chấm dứt hoạt động.

Ngoài ra, mỗi địa phương còn cần tăng cường mở các lớp bổ dưỡng, nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học cho học sinh, sinh viên, cán bộ, công chức, nhân viên và người cần lao.

Đẩy mạnh giao lưu, cộng tác với các tổ chức quốc tế, cơ sở giáo dục đại học để tổ chức hội thảo, hội nghị, san sớt kinh nghiệm, nguồn học liệu, đặc biệt là các nguồn học liệu điện tử miễn phí; từng bước phổ cập ngoại ngữ, tin học cho mọi người dân trên địa bàn.

Và hơn hết, tùy thuộc vào điều kiện kinh tế - từng lớp của địa phương để tạo điều kiện tiện lợi cho các tổ chức, cá nhân chủ nghĩa, nhà đầu tư tham dự hoạt động thành lập các trung tâm ngoại ngữ, tin học…