Thủ tục thành lập mới Doanh Nghiệp tại Bình Dương; Hồ sơ yêu cầu thành lập mới Doanh Nghiệp tại Bình Dương; liên can:

Công ty TNHH tham mưu đôn hậu là đơn vị chuyên tham mưu thành lập vớ các loại hình Doanh Nghiệp tại Bình Dương;
Quý khách hàng đang có nhu cầu đăng ký Doanh Nghiệp, hãy liên quan với tham vấn Nhân Đức, chúng tôi tham mưu miễn phí và cung cấp dịch vụ tận nơi.
tham vấn và soạn thảo hồ sơ theo quy định của Luật Doanh nghiệp – Bộ Tư pháp Số: 68/2014/QH13.
Chúng tôi xin gửi đến quý khách hàng bộ thủ tục Thành lập mới Doanh Nghiệp tại Bình Dương:

XEM THÊM THÀNH LẬP CÔNG TY TẠI BÌNH DƯƠNG

☀Thủ tục Thành lập mới Doanh nghiệp tư nhân:
1/ Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp tư nhân (Mẫu quy định).

2/ Bản sao hợp thức Thẻ căn cước công dân hoặc Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của chủ doanh nghiệp tư nhân.Lưu ý:

Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân. Chủ doanh nghiệp tư nhân không được song song là chủ hộ kinh doanh, thành viên công ty hợp doanh theo quy định tại khoản 3 Điều 183 Luật Doanh nghiệp 2014


☀ Thủ tục Thành lập mới Công ty TNHH một thành viên:
1/ Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (mẫu quy định)

2/ Điều lệ công ty (mang tính chất tham khảo)

3/ Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh quần chúng. # hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của chủ sở hữu công ty;


☀ Thủ tục Thành lập mới Công ty TNHH hai thành viên trở lên:
1/ Giấy yêu cầu đăng ký doanh nghiệp. ( mẫu quy định)

2/ Danh sách thành viên; ( mẫu quy định)

3/ Dự thảo điều lệ công ty; (Mang tính chất tham khảo)

4/ Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây: Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh quần chúng, Hộ chiếu hoặc chứng nhận cá nhân chủ nghĩa hợp pháp khác của các thành viên là cá nhân;


☀ Thủ tục Thành lập mới Công ty Cổ phần:
1/ Giấy yêu cầu đăng ký công ty cổ phần; ( mẫu quy định)

2/ Danh sách cổ đông sáng lập; ( mẫu quy định)

3/ Danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (mẫu quy định)

4/ Danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với cổ đông nước ngoài là tổ chức (mẫu quy định)

5/ Dự thảo Điều lệ công ty (mẫu tham khảo);

6/ Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây: Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh quần chúng. #, Hộ chiếu hoặc chứng nhận cá nhân hợp pháp khác của các thành viên là cá nhân chủ nghĩa;