Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có gì khác nhau, phân biệt hai loại giấy má này như thế nào? Vanluat.vn sẽ giải đáp trong bài viết này.


Theo quy định tại Điều 3, Luật Đầu tư 2014 thì Giấy chứng thực đăng ký đầu tư (IRC) là văn bản, bản điện tử ghi nhận thông báo đăng ký của nhà đầu tư về dự án đầu tư. Nội dung của Giấy chứng thực đăng ký đầu tư được quy định tại Điều 39, Luật Đầu tư 2014 bao gồm: Mã số dự án đầu tư; tên, địa chỉ của nhà đầu tư; tên dự án đầu tư; địa điểm thực hiện dự án đầu tư, diện tích đất sử dụng; đích, quy mô dự án đầu tư; vốn đầu tư của dự án; thời gian hoạt động của dự án; tiến độ thực hành dự án; ưu đãi và các điều kiện đối với dự án...Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
Theo quy định tại Điều 4,Luật Doanh nghiệp2014 Giấy chứng thực đăng ký doanh nghiệp (ERC) là văn bản hoặc bản điện tử mà cơ quan đăng ký kinh doanh cấp cho doanh nghiệp ghi lại những thông báo về đăng ký doanh nghiệp. Nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bao gồm: Tên doanh nghiệp và mã số doanh nghiệp; địa chỉ hội sở chính của doanh nghiệp; thông báo về người đại diện theo luật pháp của doanh nghiệp; vốn điều lệ theo quy định của Điều 29, Luật Doanh nghiệp 2014.

Về lớp lang thực hiện thủ tục hành chính thì việc yêu cầu xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư sẽ phức tạp so với việc thực hiện xin cấp Giấy chứng thực đăng ký doanh nghiệp. Nhà đầu tư nước ngoài có thể thực hành dự án đầu tư tại Việt Nam thông qua các hình thức như sau:

- Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế theo quy định của Luật Đầu tư 2014. Theo đó, Điều 22 của Luật quy định, "Nhà đầu tư được thành lập tổ chức kinh tế theo quy định của luật pháp. Trước khi thành lập tổ chức kinh tế, nhà đầu tư nước ngoài phải có dự án đầu tư, thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng thực đăng ký đầu tư theo quy định tại Điều 37 của Luật Đầu tư".

Do đó, nhà đầu tư nước ngoài khi thực hành đầu tư tại Việt Nam phải thực hành quy trình sau đây:

Bước 1:thực hành lập thủ tục cấp giấy chứng thực đăng ký đầu tư (IRC)

Trường hợp thực hiện dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, nhà đầu tư thực hiện thủ tục Quyết định chủ trương đầu tư và cấp giấy chúng nhận đăng ký đầu tư (IRC) tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Trường hợp thực hành dự án đầu tư trong khu công nghiệp, nhà đầu tư thực hành thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Ban Quản lý các Khu công nghiệp.

Bước 2:thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp (ERC)

Sau khi dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (IRC), nhà đầu tư thực hành thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (ERC) tại Phòng Đăng ký kinh dinh - Sở Kế hoạch và Đầu tư.