Trí tuệ nhân tạo (công nghệ AI), chuỗi khối (công nghệ blockchain 4.0) được nhận định là hai trong số những công nghệ "lõi", công nghệ "nguồn" của cuộc chuyển đổi số và cách mạng công nghiệp 4.0.

Theo đó, những công nghệ mới này được dự báo sẽ phát triển mạnh trong thời gian tới và tác động đến mọi mặt của đời sống của con người cũng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.


Năm 2018 ghi dấu sự phát triển vượt bậc cũng như mở rộng lĩnh vực ứng dụng của AI. Trong đó, chatbot (ứng dụng giao dịch, tư vấn tự động sử dụng trong lĩnh vực ngân hàng, thương mại điện tử...) được sử dụng khá phổ biến tại Việt Nam và ngành công nghiệp xe tự lái trên thế giới...

Với sự phát triển và giá trị mang lại, AI được xem như một chiếc "chìa khóa" với những doanh nghiệp biết cách chinh phục dữ liệu và ứng dụng nó trong phạm vi của mình.

Thực tế, hầu hết các doanh nghiệp đang phải đối mặt với những thách thức về vấn đề khai thác và ứng dụng dữ liệu một cách thông minh nhằm phục vụ các hoạt động của doanh nghiệp, cung cấp thông tin chuyên sâu để doanh nghiệp vận hành nhanh chóng, hiệu quả và linh hoạt hơn.

Theo nhận định của IBM, năm 2019, thế giới sẽ kích hoạt một lượng dữ liệu lớn hơn nhiều so với tổng dữ liệu được tạo ra trong vòng 5.000 năm qua.

Còn theo Garner (công ty nghiên cứu và tư vấn công nghệ thông tin hàng đầu thế giới), năm 2022, 90% chiến lược của các công ty sẽ tập trung vào việc coi thông tin như một tài sản quan trọng của doanh nghiệp, với khả năng phân tích dữ liệu là một năng lực cạnh tranh thiết yếu.

Trong xu thế phát triển toàn cầu, việc xây dựng và thực hiện thành công Chiến lược Trí tuệ nhân tạo quốc gia, trong đó công nghệ và sản phẩm ứng dụng AI là trung tâm, hạ tầng dữ liệu và tính toán là nền tảng, AI mang tính động lực, sẽ góp phần quan trọng cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong thời gian tới.