Tài sản Sở hữu trí não là các sản phẩm sáng tạo của con người, để có thể tạo ra được các tài sản trí tuệ này thì công sức đầu tư uổng và thời gian.

bởi thế việc đăng ký sở hữu trí tuệ giúp nhằm bảo đảm công sức sáng tạo được luật pháp bảo hộ, có thể khai phá giá trị kinh tế từ các sản phẩm sáng tạo của nhà sáng tạo để bù đắp lại công sức đã bỏ ra.

Đăng ký sở hữu trí óc (SHTT) để khẳng định quyền tác giả, quyền hệ trọng đến quyền tác giả và quyền sở hữu công nghiệp. Biết được ý nghĩa của việc đăng ký SHTT như vậy nhưng nhiều người không biết thủ tục cơ bản để đăng ký sở hữu trí óc như thế nào?

Đối tượng đăng ký sở hữu trí tuệ phải làm tờ khai theo mẫu và nộp một số giấy má theo qui định. Đối với đăng ký cấp bằng độc quyền sáng chế, giải pháp có ích, độc quyền kiểu dáng công nghiệp thì phải nộp bản trình bày sáng chế, giải pháp hữu dụng hoặc mẫu mã công nghiệp. Đối với đăng ký chứng nhận mác hàng hóa thì phải nộp bản mẫu mác. Mỗi đơn chỉ được yêu cầu cấp một kì bảo hộ. Loại kì bảo hộ được yêu cầu cấp phải hạp với đối tượng sở hữu công nghiệp nêu trong đơn.Nếu đăng ký nhãn hàng hóa sẽ được giải quyết trong vòng sáu tháng. Đăng ký kiểu dáng công nghiệp mất chín tháng và đăng ký sáng chế, giải pháp bổ ích mất 12 tháng.

Lệ phí sẽ tùy thuộc từng loại kì cọ bảo hộ theo chỉ dẫn của Bộ Tài chính. Các khoản, mức phí và lệ phí được ứng dụng thống nhất đối với quờ chủ thể VN và chủ thể nước ngoài.

Đơn yêu cầu cấp bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu dụng: 3 bản tờ khai đề nghị cấp bằng độc quyền sáng chế (làm theo mẫu); 3 bản biểu đạt sáng chế, giải pháp hữu dụng; đề nghị bảo hộ; 3 bản vẽ, lược đồ, bản chất toán… (nếu cần) để làm rõ thêm thực chất của giải pháp kỹ thuật nêu trong bản diễn tả; 1 bản sao đơn trước hết hoặc tài liệu chứng thực trưng bày triển lãm, nếu trong đơn có đề nghị hưởng quyền ưu tiên theo điều ước quốc tế; 1 bản chứng từ nộp lệ phí.

chọn lọc đối tượng đăng ký sở hữu trí óc:
+ Đăng ký bảo hộ nhãn; tên thương mại
» Đăng ký quyền sở hữu trí não đối với logo của công ty
+ Đăng ký bản quyền tác giả, tác phẩm
+ Đăng ký bảo hộ Sáng chế/giải pháp hữu dụng
+ Bảo hộ kiểu dáng công nghiệp.
+ Bảo hộ hướng dẫn địa lý
+ Đăng ký bảo hộ thiết kế, mạch tích hợp...

tham mưu bảo hộ sở hữu trí tuệ:
- tham mưu khả năng bảo hộ các đối tượng sở hữu trí tuệ.
- tham vấn thủ tục đăng ký sở hữu trí tuệ
- Tư vấn xử lý xâm phạm sở hữu trí tuệ
- tham vấn các quy định pháp luật liên tưởng đến đối tượng sở hữu trí não

Thủ tục đăng ký sở hữu trí tuệ
+ gieo rắc đánh giá khả năng đăng ký sở hữu trí óc.
+ Soạn thảo hồ sơ đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí não
+ Đại diện theo ủy quyền cho quý khách để nộp hồ sơ đăng ký sở hữu trí tuệ
+ Theo dõi quá trình nộp hồ sơ và nhận Giấy chứng nhận đăng ký sở hữu trí óc
+ Gia hạn giấy chứng nhận đã đăng ký.

Đơn yêu cầu cấp bằng độc quyền mẫu mã công nghiệp:

3 bản tờ khai đề nghị cấp bằng độc quyền mẫu mã công nghiệp (làm theo mẫu);
3 bản bộc lộ mẫu mã công nghiệp; 6 bộ ảnh chụp hoặc bộ bản vẽ kiểu dáng công nghiệp;
1 bản tài liệu công nhận quyền sở hữu nhãn hàng hóa nếu kiểu dáng công nghiệp có chứa nhãn hiệu hàng hóa;
1 bản sao đơn trước nhất hoặc tài liệu chứng thực trưng bày triển lãm nếu trong đơn có đề nghị hưởng quyền ưu tiên theo điều ước quốc tế; tài liệu công nhận quyền nộp đơn hợp pháp nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền nộp đơn của người khác (giấy chứng thực thừa kế;
1 bản giấy chứng nhận hoặc thỏa thuận chuyển giao quyền nộp đơn; hiệp đồng giao việc hoặc hợp đồng lao động…);
1 bản chứng từ nộp lệ phí.
Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu hàng hóa: 3 bản tờ khai yêu cầu cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa (làm theo mẫu); 15 bản mẫu nhãn; 1 bản sao tài liệu xác nhận quyền kinh dinh hợp pháp; 1 bản tài liệu xác nhận quyền nộp đơn hợp pháp, nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền nộp đơn của người khác (chứng thực thừa kế, chứng nhận hoặc thỏa thuận chuyển giao quyền nộp đơn, kể cả đơn đã nộp; giao kèo giao việc hoặc hợp đồng lao động…); 1 bản qui chế sử dụng mác nếu nhãn yêu cầu bảo hộ là mác tập thể; 1 bản sao đơn trước tiên hoặc giấy chứng nhận trưng bày triển lãm nếu trong đơn có đề nghị hưởng quyền ưu tiên theo điều ước quốc tế; 1 bản tài liệu công nhận về xuất xứ, giải thưởng, huy chương nếu mác chứa đựng các thông báo đó; 1 bản giấy phép của cơ quan có thẩm quyền, nếu trên nhãn hiệu có sử dụng các biểu trưng, tên riêng…; 1 bản chứng từ nộp lệ phí.

“Bạn còn thắc mắc về các gói dịch vụ hay cần tham mưu các thủ tục pháp lý? Đừng ngần ngại, hãy liên can ngay : 0919123 698 để được tham mưu miễn phí.”