Vì sao phải xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm ?

I. Dưới góc độ pháp lý

Luật An toàn thực phẩm 2012 quy định : “đảm bảo an toàn thực phẩm là bổn phận của mọi tổ chức, cá nhân chủ nghĩa sinh sản, kinh dinh thực phẩm”. Để nguyên tắc nêu trên đi vào thực tế, nhà làm luật đã đưa ra hàng loạt những quy định buộc đối với cá nhân, tổ chức nếu như muốn sản xuất, chế biến và kinh dinh thực phẩm như : đủ điều kiện về cơ sở chế biến, cơ sở kinh doanh, nguồn hàng, nhân lực… Mặt khác, việc một cá nhân chủ nghĩa, tổ chức vi phạm những quy định này sẽ bị phạt rất nặng và có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự ( Điều 6 Luật an toàn thực phẩm 2010 ). Chính vì vậy, giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm sẽ giúp cho doanh nghiệp đạt được những quy định của pháp luật đề ra trong việc bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và thành lập doanh nghiệp.
II. Dưới góc độ ích của cá nhân chủ nghĩa, tổ chức.Khi có giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm, cá nhân tổ chức sẽ thuận tiện trong việc thành lập, kinh dinh, sản xuất, …
Đáp ứng được những đề nghị về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, tránh bị phạt bởi cơ quan quốc gia
Tạo niềm tin nơi khách hàng.

III. Công việc Vạn Luật sẽ thực hiện

tham vấn các vấn đề pháp lý trước và sau khi thực hiện giấy phép
soát đánh giá tính hợp pháp của tài liệu, hồ sơ và tham vấn cho khách hàng hoàn thiện theo quy định luật pháp.
Đại diện và thực hành thủ tục cho khách hàng với cơ quan quốc gia
Đại diện theo dõi hồ sơ và giải đáp cơ quan nhà nước, thông báo kết quả hồ sơ đã nộp cho khách hàng;
Khiếu nại quyết định khước từ cấp giấy chứng thực (Nếu có);
Nhận kết quả và bàn giao cho khách hàng.
tham vấn khách hàng sau Giấy phép
Giảm giá cho khách hàng khi sử dụng dịch vụ về sau.