tham vấn xin giấy phép đầu tư ra nước ngoài
Câu hỏi:

Tôi có nhu cầu đầu tư cá nhân chủ nghĩa vào dự án bất động sản tại Singapore với số vốn dưới 15 tỷ đồng. Vậy tôi sẽ phải chuẩn bị hồ sơ gồm những giấy tờ gì để được cấp giấy phép?

XEM THÊM: Tư vấn đầu tư ra nước ngoài

trạng sư đáp:

Công Ty Vạn Luật cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tham vấn pháp luật của chúng tôi.liên tưởng đến thắc mắc của bạn, tôi xin tham mưu như sau:

Do dự án đầu tư của bạn có số vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng nên sẽ không cần phải xin thủ tục ưng ý đầu tư của quốc hội hay thủ tướng chính phủ,

Trường hợp của bạn sẽ phải xin cấp giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài, cụ thể thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư trong trường hợp này sẽ tuân theo quy định tại Điều 59 Luật đầu tư năm 2014:

“1. Đối với các dự án đầu tư thuộc diện phải quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài cho nhà đầu tư trong vận hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản quyết định chủ trương đầu tư.

Đối với dự án không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, nhà đầu tư nộp hồ sơ yêu cầu cấp Giấy chứng thực đăng ký đầu tư cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Hồ sơ gồm:
a) Văn bản đăng ký đầu tư ra nước ngoài;

b) Bản sao chứng minh dân chúng, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân chủ nghĩa; bản sao Giấy chứng thực thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;

c) Quyết định đầu tư ra nước ngoài theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 57 của Luật này;

d) Văn bản cam kết tự cân đối nguồn ngoại tệ hoặc văn bản của tổ chức tín dụng được phép cam kết thu xếp ngoại tệ cho nhà đầu tư theo quy định tại khoản 3 Điều 58 của Luật này;

đ) Đối với dự án đầu tư ra nước ngoài trong lĩnh vực nhà băng, chứng khoán, bảo hiểm, khoa học và công nghệ, nhà đầu tư nộp văn bản chấp nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc đáp ứng điều kiện đầu tư ra nước ngoài theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng, Luật chứng khoán, Luật khoa học và công nghệ, Luật kinh doanh bảo hiểm.

Trong kì hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ theo quy định tại khoản 2 Điều này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng thực đăng ký đầu tư ra nước ngoài. Trường hợp chối từ cấp Giấy chứng thực đăng ký đầu tư ra nước ngoài thì phải thông tin cho nhà đầu tư bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Chính phủ quy định chi tiết thủ tục giám định dự án đầu tư ra nước ngoài; cấp, điều chỉnh, chấm dứt hiệu lực của Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài”.
-Thành phần hồ sơ bao gồm:

Bản yêu cầu cấp Giấy chứng thực đầu tư
Văn bản giải trình về dự án đầu tư gồm các nội dung sau: mục tiêu đầu tư; địa điểm đầu tư; quy mô vốn đầu tư; nguồn vốn đầu tư; việc sử dụng lao động Việt Nam (nếu có); việc sử dụng nguyên liệu từ Việt Nam (nếu có); tiến độ thực hành dự án đầu tư
Văn bản đồng ý của Hội đồng thành viên hoặc Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng cổ đông hoặc đại hội xã viên về việc đầu tư trực tiếp ra nước ngoài đối với trường hợp nhà đầu tư là Công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc Công ty hợp danh hoặc Công ty cổ phần hoặc cộng tác xã trong trường hợp cấp thiết theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, cộng tác xã.
Hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận với đối tác về việc góp vốn hoặc mua cổ phần hoặc hiệp tác đầu tư đối với dự án đầu tư có đối tác khác cùng tham gia đầu tư.
– Số lượng hồ sơ: 08

– vận hạn giải quyết: 30 ngày làm việc