Luật Đầu tư nước ngoài 2014 chính thức có hiệu lực đã mang lại tín hiệu tích cực cuốn nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam. Để bảo đảm việc tuân pháp luật Việt Nam về hoạt động đầu tư, Công ty Công Ty Vạn Luật cung cấp dịch vụ tham mưu đầu tư nước ngoài để nhà đầu tư tham khảo và dùng dịch vụ khi có nhu cầu.

tham mưu đầu tư là gì?

Tại Việt Nam, chính phủ Việt Nam luôn khuyến khích và tạo mọi điều kiện tiện lợi nhất cho nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam. Tuy nhiên, bên cạnh những chính sách ưu đãi đầu tư, thủ tục hành chính trong quá trình lập dự án đầu tư là một vấn đề lớn trong hoạt động đầu tư vào Việt Nam. Để tiến hành thủ tục lập dự án đầu tư, xin cấp giấy chứng thực đăng ký đầu tư nhà đầu tư cần thực hành rất nhiều bước với nhiều cơ quan khác nhau và không phải nhà đầu tư nào cũng thông hệ thông pháp luật Việt Nam để thực hành.

Chính vì lý do đó, Công ty Công Ty Vạn Luật cung cấp dịch vụ tham vấn đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài muốn đầu tư vào Việt Nam, chúng tôi sẽ tư vấn, đại diện cho khách hàng trong việc tiến hành mọi thủ tục hành chính để lập dự án đầu tư, xin cấp giấy chứng thực đăng ký đầu tư tại Việt Nam.Dịch vụ tham mưu đầu tư của Công ty Công Ty Vạn Luật

tư vấn Đầu tư nước ngoài là một trong những trọng điểm hoạt động của Công Ty Vạn Luật trong nhiều năm qua. Từng hỗ trợ nhiều doanh nghiệp thực hiện các dự án kinh dinh tại Việt Nam và các quốc gia châu Á khác, đội ngũ các chuyên gia tham mưu đầu tư của Công Ty Vạn Luật hơn ai hết hiểu rất rõ những thách thức trong việc thực hiện các chiến lược đầu tư trong thế giới kinh doanh đương đại. Công Ty Vạn Luật tương trợ các nhà đầu tư kiểm soát rủi ro và giải quyết các vấn đề nảy sinh một cách hiệu quả, song song đưa ra các giải pháp mang tính thực tế cao nhằm đạt được một cách tốt nhất các yêu cầu của khách hàng. Các hoạt động chính của Công Ty Vạn Luật trong lĩnh vực này bao gồm:

tham vấn điều kiện để nhà đầu tư nước ngoài được phép đầu tư vào Việt Nam
tham vấn xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
tham vấn thành lập và xin cấp phép hoạt động Chi nhánh và văn phòng đại diện cho thương nhân nước ngoài tại Việt Nam;
tư vấn điều chỉnh Giấy chứng thực đăng ký đầu tư;
Xác định, chọn lựa (các) đối tác, địa điểm đầu tư, bẩm điều tra (các) Công ty;
tham vấn lập nghiên cứu tiền khả thi và khả thi;
tham vấn đánh giá tác động môi trường;
Soạn thảo, hoàn thiện hồ sơ, các tài liệu có liên quan, đăng ký và làm thủ tục tại các cơ quan có thẩm quyền xin duyệt y và các giấy phép cấp thiết như giấy phép đầu tư, giấy phép xây dựng, giấy phép du nhập đặc biệt, v.v..
tham vấn huy động vốn đầu tư; tham mưu tố chức và quản trị kinh dinh; tư vấn xuất nhập khấu; tham vấn chuyển giao công nghệ và mua sắm thiết bị;

Quy trình cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
Trong quá trình thực hiện tham vấn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, công ty Công Ty Vạn Luật sẽ thực hành theo quy trình sau:

hấp thu thông báo của khách hàng dự kiến tiến hành hoạt động đầu tư vào Việt Nam;
coi xét thông tin dự án đầu tư, đánh giá và đưa ra ý kiến tham vấn về lĩnh vực đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài có phù hợp với quy định luật pháp Việt Nam hay không?
Trong trường hợp dự án đầu tư phù hợp với quy định luật pháp, Công ty Công Ty Vạn Luật sẽ tư vấn cho nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ, tài liệu cấp thiết để tiến hành lập dự án đầu tư;
tham vấn cho nhà đầu tư địa điểm triển khai dự án đầu tư nên ở trong khu công nghiệp hay ngoài khu công nghiệp để khách hàng tham khảo và lựa chọn
tham vấn về điều kiện ưu đãi đầu tư, trình tự thủ tục cần làm để được hưởng ưu đãi đầu tư
Soạn thảo hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
Thay mặt khách hàng nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng thực đăng ký đầu tư tại cơ quan chức năng
Nhận giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, xin cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, dấu pháp nhân công ty
Công Ty Vạn Luật là công ty có kinh nghiệm trong việc thuyết phục và đàm phán với chính quyền địa phương và các bên can dự trong việc đạt được thỏa thuận, giải quyết vướng mắc và góp phần vào sự thành công trong công việc kinh dinh của Khách hàng.

Công Ty Vạn Luật tự tin với khả năng trợ giúp Khách hàng trong quá trình đàm phán, thực hành thủ tục cấp phép và sau cấp phép liên hệ đến việc thành lập và hoạt động các hiện diện thương mại của các nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam.

Công Ty Vạn Luật cam kết với khách hàng và tương trợ khách hàng trong quá trình đầu tư tại Việt Nam

CÔNG TY VẠN LUẬT
WEBSITE: VANLUAT.VN
Địa chỉ: P2506 Tòa nhà FLC Complex, 36 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm – Hà Nội.
Hotline: 0919 123 698 ; 02473 023 698